Allyriadau

Mae data Cymru ar gyfer Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr ac Allyriadau Ansawdd Aer Cenedlaethol i’w weld yn yr adran hon. Mae’r graffiau’n rhyngweithiol, a gall y defnyddiwr ddewis llygryddion a blynyddoedd i archwilio sut mae allyriadau yng Nghymru wedi newid ers 1990.

  • Allyriadau a Thargedau
  • Allyriadau Ansawdd Aer Cenedlaethol