Mae gan Ansawdd Aer Cymru ddwy wefan addysgol ar wahân wedi’u hanelu at blant a disgyblion ysgolion uwchradd i’w helpu i ddysgu mwy am lygredd aer. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni.

Dreigiau Ifanc

Monitro Ansawdd Aer Cymru

Ers cyn cof, dreigiau yw gwarchodwyr hynafol yr awyr, ac mae’n gas ganddyn nhw lygredd awyr!

Wedi’i anelu at blant ysgolion cynradd, mae’r adnodd rhyngweithiol hwn yn cynnwys gwybodaeth am lygryddion, pa gamau gall pawb eu cymryd, a llawer o ddolenni i wefannau eraill.

Lleisio’ch barn

Monitro Ansawdd Aer Cymru

Lleisio’ch barn – adnodd addysgol i ddisgyblion ysgol uwchradd!

Nifer y safleoedd monitro ym mhob band llygru. Mae’r gwerthoedd yn seiliedig ar y lefelau llygredd wedi’u mesur ar gyfer yr awr ddiweddaraf, ac yn ganlyniadau dros dro.