Hawlfraint

Hawlfraint y Goron yw’r deunydd ar y wefan hon, oni nodir yn wahanol, ond gellir ei atgynhyrchu heb ganiatâd ffurfiol neu dâl ar gyfer defnydd personol neu fewnol.
© Crown copyright 2018. © Hawlfraint y Goron 2018.

Logo Llywodraeth Cymru

Mae’r defnydd o logo Llywodraeth Cymru yn gyfyngedig ac ni chaiff unigolion neu sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol.
I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio’r logo, e-bostiwch brandingqueries@wales.gsi.gov.uk