Trend Level

Dewiswch eich opsiynau isod ac wrth i chi ddewis pob un, bydd yr opsiynau eraill yn eu diweddaru eu hunain. Os oes testun cymorth ar gael ar gyfer pob mewnbwn, cliciwch ar y ddolen "help" ar yr ochr.
Cliciwch ar safle o'ch dewis.
Enw'r Safle

Cliciwch ar safle o'ch dewis. Mae'r offeryn hwn wedi'i gyfyngu i blotio un safle ar y tro.

Cliciwch ar newidyn o'ch dewis.
Newidynnau

Cliciwch ar newidyn o'ch dewis. Bydd y llygryddion sydd ar gael yn dibynnu ar ddewisiadau'r paramedrau eraill (e.e. ystod safleoedd a dyddiadau a ddewiswyd). Mae'r offeryn hwn wedi'i gyfyngu i blotio un llygrydd ar y tro.

Ystod Dyddiadau
Dewiswch gofnodi naill ai 'Dyddiadau Penodol' neu 'Flynyddoedd Penodol'.
Ystod Dyddiadau

Dewiswch gofnodi naill ai 'Dyddiadau Penodol' neu 'Flynyddoedd Penodol'. Mae 'Dyddiadau Penodol' yn eich galluogi i ddewis diwrnod, mis a blwyddyn er mwyn dechrau a gorffen eich dadansoddiad. Bydd 'Blynyddoedd Penodol' yn eich galluogi i wneud dewis cyflym o flynyddoedd sydd o ddiddordeb i chi a bydd y gwaith dadansoddi yn cychwyn ar 1 Ionawr ac yn gorffen ar 31 Rhagfyr ar gyfer y blynyddoedd a ddewiswyd.

Dyddiadau y mae ar gael
01/08/2007 - 31/12/2022
Newidynnau Y

Mae'r opsiwn hwn yn eich galluogi i ddewis y newidyn a ddefnyddir ar gyfer echel y. 'Awr' yw'r rhagosodiad, er mwyn dangos y tueddiad dyddiol yn y cyfeiriad-y. Mae'r dewisiadau eraill yn cynnwys 'Diwrnod yr Wythnos' gan ddangos tueddiadau o ddiwrnodau gwaith i'r penwythnosau. Bydd 'Cyfeiriad y Gwynt' yn dangos tueddiadau ar draws wyth sector pwynt cwmpawd a bydd 'Cyflymder y Gwynt' yn dangos y tueddiad yn ôl pedwar chwartel gan ddefnyddio cyfeiriad neu gyflymder y gwynt wedi'i fodelu o ragolygon ansawdd aer y DU a all fod yn ddefnyddiol i nodi ffynonellau penodol.