Polar Plot

Dewiswch eich opsiynau isod ac wrth i chi ddewis pob un, bydd yr opsiynau eraill yn eu diweddaru eu hunain. Os oes testun cymorth ar gael ar gyfer pob mewnbwn, cliciwch ar y ddolen "help" ar yr ochr.
Cliciwch ar safle o'ch dewis.
Enw'r Safle

Cliciwch ar safle o'ch dewis. Mae'r offeryn hwn wedi'i gyfyngu i blotio un safle ar y tro.

Cliciwch ar newidyn o'ch dewis.
Newidynnau

Cliciwch ar newidyn o'ch dewis. Bydd y llygryddion sydd ar gael yn dibynnu ar ddewisiadau'r paramedrau eraill (e.e. ystod safleoedd a dyddiadau a ddewiswyd). Mae'r offeryn hwn wedi'i gyfyngu i blotio un llygrydd ar y tro.

Ystod Dyddiadau
Dewiswch gofnodi naill ai 'Dyddiadau Penodol' neu 'Flynyddoedd Penodol'.
Ystod Dyddiadau

Dewiswch gofnodi naill ai 'Dyddiadau Penodol' neu 'Flynyddoedd Penodol'. Mae 'Dyddiadau Penodol' yn eich galluogi i ddewis diwrnod, mis a blwyddyn er mwyn dechrau a gorffen eich dadansoddiad. Bydd 'Blynyddoedd Penodol' yn eich galluogi i wneud dewis cyflym o flynyddoedd sydd o ddiddordeb i chi a bydd y gwaith dadansoddi yn cychwyn ar 1 Ionawr ac yn gorffen ar 31 Rhagfyr ar gyfer y blynyddoedd a ddewiswyd.

Dyddiadau y mae ar gael
01/08/2010 - 31/12/2022
Math

Defnyddiwch y gwymplen hon i ddewis sut rydych am i'ch data gael eu rhannu. Bydd yr opsiwn rhagosodiad yn cynhyrchu plot sengl yn cwmpasu ystod gyfan y data. Bydd dewis 'Awr' yn cynhyrchu plot unigol ar gyfer pob un o oriau'r diwrnod ac felly'n helpu i gynrychioli gwahaniaethau dyddiol. Bydd dewis 'Mis' yn cynhyrchu plot unigol ar gyfer pob mis o'r flwyddyn ac felly mae'n ddefnyddiol wrth amlygu gwahaniaethau gydol y flwyddyn. Bydd dewis 'Tymor' yn rhannu'r plot yn dymhorau priodol gan ddangos tueddiadau o dymor i dymor.

Ystadegau

Defnyddiwch y gwymplen Ystadegau i ddewis yr ystadegyn i'w ddefnyddio ar gyfer gosod holl gyflymderau a chyfeiriadau'r gwynt. Mae'r dewisiadau 'Cymedr' (yr opsiwn rhagosodiad), 'Canolrif', 'Uchafswm', 'Amledd', 'Gwyriad Safonol' a 'Cymedr Wedi'i Bwysoli' ar gael; oherwydd y dull llyfnhau GAM a ddefnyddiwyd nid yw'r allbwn yn cynrychioli lefelau absoliwt y crynodiadau. Mae'r opsiwn 'Cymedr Wedi'i Bwysoli' yn cael ei gynhyrchu o'r crynodiad a'i luosi â pha mor aml y mae'n digwydd. Gall fod yn ddefnyddiol amlygu pa gyflymder a chyfeiriad y gwynt sy'n cyfrannu fwyaf at y lefel cymedrig.

Lliwiau

Dewiswch o amrywiaeth o dempledi lliw penodol.