Polar Annulus

Dewiswch eich opsiynau isod ac wrth i chi ddewis pob un, bydd yr opsiynau eraill yn eu diweddaru eu hunain. Os oes testun cymorth ar gael ar gyfer pob mewnbwn, cliciwch ar y ddolen "help" ar yr ochr.
Cliciwch ar safle o'ch dewis.
Enw'r Safle

Cliciwch ar safle o'ch dewis. Mae'r offeryn hwn wedi'i gyfyngu i blotio un safle ar y tro.

Cliciwch ar newidyn o'ch dewis.
Newidynnau

Cliciwch ar newidyn o'ch dewis. Bydd y llygryddion sydd ar gael yn dibynnu ar ddewisiadau'r paramedrau eraill (e.e. ystod safleoedd a dyddiadau a ddewiswyd). Mae'r offeryn hwn wedi'i gyfyngu i blotio un llygrydd ar y tro.

Ystod Dyddiadau
Dewiswch gofnodi naill ai 'Dyddiadau Penodol' neu 'Flynyddoedd Penodol'.
Ystod Dyddiadau

Dewiswch gofnodi naill ai 'Dyddiadau Penodol' neu 'Flynyddoedd Penodol'. Mae 'Dyddiadau Penodol' yn eich galluogi i ddewis diwrnod, mis a blwyddyn er mwyn dechrau a gorffen eich dadansoddiad. Bydd 'Blynyddoedd Penodol' yn eich galluogi i wneud dewis cyflym o flynyddoedd sydd o ddiddordeb i chi a bydd y gwaith dadansoddi yn cychwyn ar 1 Ionawr ac yn gorffen ar 31 Rhagfyr ar gyfer y blynyddoedd a ddewiswyd.

Dyddiadau y mae ar gael
01/08/2010 - 31/12/2022
Cyfnod

Dewiswch un o'r opsiynau Cyfnod er mwyn rheoli sut caiff y cyfnod ei gyflwyno ar hyd radiws y plot. Mae 'Rhagosodiad' yn cynhyrchu plot sy'n dangos amrywiadau dyddiol yn ôl oriau'r dydd a chyfeiriad y gwynt a all, er enghraifft, amlygu ffynhonnell traffig ffyrdd. Bydd 'Diwrnod yr wythnos' yn plotio amrywiadau yn ôl diwrnod yr wythnos felly mae'n ddefnyddiol wrth amlygu gwahaniaethau gydol yr wythnos waith a'r penwythnosau. Bydd dewis 'Tymor' yn gosod y data yn eu tymhorau priodol gan ddangos tueddiadau o dymor i dymor. Nid yw'r opsiwn 'Tueddiad' yn gosod y data, yn hytrach mae'n dangos amrywiadau yn ôl cyfeiriad y gwynt dros y cyfnod cyfan.

Lliwiau

Dewiswch o amrywiaeth o dempledi lliw penodol.