Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam

Latest Data: Updated 21/04/2024 18:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 2 LOW 17 µg/m3 (INDIC GRAV) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 6 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
TSP No Data 21 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
PM1 No Data 3 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
VOC No Data hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
VOC Total VoC C5 and above
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)
PM1 Gronynnau < 1um (mesuriad awr)
TSP Gronyn mewn Daliant Cyflawn

Statistics for Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam

Site Name Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam
Site Type Urban background
Easting, Northing 329329, 338992
Latitude, Longitude 52.943644, -3.053116
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 29/11/2021
Ocsidau Nitrogen 29/11/2021
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 29/11/2021
Total VoC C5 and above 29/11/2021
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 29/11/2021
Tymheredd modelu 29/11/2021
Ocsid Nitrig 29/11/2021
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 29/11/2021
Cyflymder y gwynt modelu 29/11/2021
Nitrogen deuocsid 29/11/2021
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 29/11/2021

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.