Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam

Latest Data: Updated 09/01/2024 15:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
PM1 No Data 24 Hour mean
TSP No Data 24 Hour mean
NO No Data hourly mean
VOC No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)
PM1 Gronynnau < 1um (mesuriad awr)
TSP Gronyn mewn Daliant Cyflawn

Statistics for Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam

Site Name Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam
Site Type Urban background
Easting, Northing 329329, 338992
Latitude, Longitude 52.943644, -3.053116
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyflymder y gwynt modelu 29/11/2021
Nitrogen deuocsid 29/11/2021
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 29/11/2021
Cyfeiriad y gwynt modelu 29/11/2021
Ocsidau Nitrogen 29/11/2021
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 29/11/2021
Total VoC C5 and above 29/11/2021
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 29/11/2021
Tymheredd modelu 29/11/2021
Ocsid Nitrig 29/11/2021
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 29/11/2021

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.