Abertawe Hafod DOAS

Latest Data: Updated 23/04/2024 09:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 1 LOW 27 µg/m3 hourly mean
O3 1 LOW 31 µg/m3 8 Hour mean
NO No Data 29 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 73 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Abertawe Hafod DOAS

Site Name Abertawe Hafod DOAS
Site Type Roadside
Easting, Northing 265931, 194460
Latitude, Longitude 51.632927, -3.938540
OS Grid Ref SS266195
Address Heol Castell-nedd, SA1 2HL
Site Comments Safle prysur iawn ar Heol Castell-nedd. Defnyddir Sbectrosgop Amsugno Optegol Gwahaniaethol (DOAS) ar hyd llwybr agored 250m ar ran o Heol Castell-nedd o.r gyffordd â Stryd Maliphant hyd at bwynt ger y gyffordd â Stryd Bowen i wneud y mesuriadau. Mae.r trosglwyddydd yn tywynnu golau senon oddi ar wal flaen adeilad ar Stryd Maliphant/Heol Castell-nedd at dderbynnydd ar adeilad masnachol 250 metr i ffwrdd. Mae.r derbynnydd yn ffocysu a throsglwyddo.r golau trwy gebl ffibr optig i ddadansoddwr spectra. Mae.r crynodiadau.n ar ffurf integredig dros hyd y llwybr ac felly ni ellir eu cymharu.n uniongyrchol â mesuriadau pwynt sefydlog.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Bensen 01/02/2004
Nitrogen deuocsid 01/02/2004
Tymheredd modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 01/02/2004
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Osôn 01/02/2004
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsid Nitrig 01/02/2004

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.