Ffordd Gelliwastad Pontypridd

Latest Data: Updated 22/04/2024 03:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 1 LOW 10 µg/m3 hourly mean
NO No Data 1 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 12 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Ffordd Gelliwastad Pontypridd

Site Name Ffordd Gelliwastad Pontypridd
Site Type Roadside
Easting, Northing 307286, 190433
Latitude, Longitude 51.605074, -3.340157
OS Grid Ref ST 07286 90433
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 07/03/2011
Cyfeiriad y gwynt modelu 07/03/2011
Ocsidau Nitrogen 07/03/2011
Tymheredd modelu 07/03/2011
Ocsid Nitrig 07/03/2011
Cyflymder y gwynt modelu 07/03/2011

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.