Arberth

Latest Data: Updated 22/04/2024 02:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 2 LOW 58 µg/m3 8 Hour mean
PM2.5 1 LOW 5 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM10 1 LOW 7 µg/m3 (FIDAS) 24 Hour mean
SO2 1 LOW 1 µg/m3 15 Minute mean
NO2 1 LOW 3 µg/m3 hourly mean
NO No Data 0 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 4 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
SO2 Sylffwr deuocsid
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Arberth

Site Name Arberth
Site Type Rural
Easting, Northing 214381, 212758
Latitude, Longitude 51.782616, -4.692370
OS Grid Ref SN1460012700
Address Beech Farm, Princes Gate, Arberth, Sir Benfro
Site Comments Mae'r orsaf fonitro mewn adeilad hunangynhwysol, wedi'i awyru ar ymyl cae ger gwrych. Mae ffordd wledig dawel ar ochr ddeheuol y safle tua 90 metr i ffwrdd. Y ffordd agosaf yw'r B4314.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 16/03/2009 07/06/2018
Ocsid Nitrig 20/01/1997
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 05/06/2018
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 20/01/1997
Nitrogen deuocsid 20/01/1997
Sylffwr deuocsid 20/01/1997
Tymheredd modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 20/01/1997
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 16/03/2009 07/06/2018
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Osôn 20/01/1997

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.