Marchlyn Mawr

Latest Data: Updated 22/07/2024 06:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 No Data 8 Hour mean
NO2 1 LOW 1 µg/m3 hourly mean
NO No Data 0 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 1 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Marchlyn Mawr

Site Name Marchlyn Mawr
Site Type Remote
Easting, Northing 261300, 361900
Latitude, Longitude 53.136152, -4.074791
OS Grid Ref SH6130061900
Address Gorsaf Bwer Dinorwig, Llanberis, Gwynedd, Eryri
Site Comments Cynefin islaw'r safle yn laswelltir asid heb ei wella a chreigiau moel. Defnyddir y ddau eneradydd mawr ger y fewnfa tua dwywaith y flwyddyn.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 15/07/1999
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 15/07/1999
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Osôn 15/07/1999
Ocsid Nitrig 15/07/1999
Tymheredd modelu 01/08/2010

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.