Seminarau

Seminar Fforwm Ansawdd Aer Cymru 2015: 20 Mlynedd ers Sefydlu Fforwm Ansawdd Aer Cymru

Published Date: 28/11/2015

Cynhaliwyd Seminar Fforwm Ansawdd Aer Cymru 2015 ddydd Iau 8 Hydref 2015 yng Nghanolfan Adnoddau’r Cyfryngau, Llandrindod. Y thema oedd “20 Mlynedd ers Sefydlu Fforwm Ansawdd Aer Cymru". Daeth mwy na 60 o gynrychiolwyr ynghyd i wrando ar amrywiaeth o siaradwyr gwadd adnabyddus ac i drafod y materion. Mae’r rhaglen ar gyfer y digwyddiad a phob un o’r cyflwyniadau ar gael o dan y dolenni isod:

Seminar Fforwm Ansawdd Aer Cymru 2014: Materion Ansawdd Aer – Beth nesaf?

Published Date: 08/12/2016

Cynhaliwyd Seminar Fforwm Ansawdd Aer Cymru 2014 ddydd Iau 25 Medi 2014 yng Nghanolfan Adnoddau’r Cyfryngau, Llandrindod. Y thema oedd "Materion Ansawdd Aer – Beth nesaf". Daeth mwy na 60 o gynrychiolwyr ynghyd i wrando ar amrywiaeth o siaradwyr gwadd adnabyddus ac i drafod y materion dan sylw. Mae’r rhaglen ar gyfer y digwyddiad a phob un o’r cyflwyniadau ar gael o dan y dolenni isod: