Ffynonellau llygredd aer

Cwblhewch y pos isod i ganfod beth sy’n achosi llygredd aer!

O ble y daw ein llygredd aer?

Eich tasg chi yw chwilio am eitemau gwahanol yn y dirwedd hon er mwyn darganfod beth sy’n achosi llygredd aer! Mae 10 ffynhonnell wahanol i ddod o hyd iddyn nhw – pob lwc!