Os oes un peth sy’n mynd dan groen y ddraig, llygredd aer yw hwnnw!

Helpwch nhw i gael gwared ar lygredd o’n hawyr

Llygredd

Sut i adnabod y taclau drwg

Newid Hinsawdd

Sut allwch chi helpu

Lefelau llygredd aer heddiw o bob cwr o Gymru

 
If it's mainly green then the pollution is low