Cyfrifiannell Allyriadau

Sut rydym ni’n cyfrifo lefelau llygredd

Mae’r cyfrifiannell hwn yn rhoi gwybodaeth am y cyfanswm blynyddol o ocsidau nitrogen (NOx) a deunydd gronynnol mân (PM10) sy’n cael ei rhyddhau i’r aer gan eich teithiau yn ôl ac ymlaen i’r ysgol mewn blwyddyn.

I gyfrifo faint o bob llygrydd sy’n cael ei ryddhau i’r aer gan eich teithiau ysgol rydym ni’n defnyddio ffactorau allyriadau cerbydau sy’n seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol o allyriadau o gerbydau yn Cymru.

Caiff y ffactorau eu defnyddio i gyfrifo cyfraddau allyrru llygryddion mewn gramau am bob pellter a deithir mewn gwahanol fathau o gerbydau. Yna caiff y gyfradd allyriadau ei lluosi gan nifer y teithiau yn ôl ac ymlaen i’r ysgol mewn blwyddyn; a’i rhannu gan nifer y teithwyr yn y cerbyd er mwyn cyfrifo allyriad blynyddol y pen ar gyfer pob llygrydd mewn gramau.

Yr hafaliad ar gyfer y cyfrifiad yw:

Fformiwla i gyfrifo'r cyfraddau allyrru llygredd

Tybiaethau yn y cyfrifiannell

Mae ystod eang o newidynnau’n cael eu defnyddio wrth gyfrifo allyriadau llygryddion cerbydau felly mae rhai tybiaethau wedi’u gwneud ar gyfer y cyfrifiannell allyriadau syml hwn fel a ganlyn:

  • Caiff pob cyfradd allyriadau cerbyd ei chyfrifo ar sail y ddealltwriaeth gyfredol o gymysgedd oedran y fflyd cerbydau yng Nghymru yn 2014
  • Tybir bod bysiau ysgol yn rhai deulawr ac yn cludo 60 o deithwyr ar gyfartaledd
  • Mae cyfrifiadau allyriadau blynyddol yn seiliedig ar flwyddyn ysgol nodweddiadol o 190 diwrnod.
  • Cyflymder cyfartalog taith ysgol fydd 30mya mewn ardal drefol