Croeso

 

Gwefan benodol i helpu disgyblion 12-15 oed ddysgu mwy am lygredd aer, a defnyddio ein hadnoddau Gwyddoniaeth Dinasyddion i ddeall llygredd aer yn well.

Lefelau llygredd diweddaraf

Nifer y safleoedd monitro ym mhob band llygru. Mae’r gwerthoedd yn seiliedig ar y lefelau llygredd wedi’u mesur ar gyfer yr awr.

Mynega (1-10)

1 2 3 Isel

4 5 6 Cymedrol

7 8 9 Uchel

10 Uchel Iawn

Diweddarwyd diwethaf: 20:00 on Thursday 20th June 2024

Beth yw'r lefelau llygredd yn fy ardal i?

Y lefelau llygredd diweddaraf o safleoedd monitro ger eich cartref neu’ch ysgol chi.

Wyddoniaeth Dinasyddion!

Mae Gwyddoniaeth Dinasyddion yn caniatáu i chi gasglu a dadansoddi data llygredd aer fel prosiect ysgol. Gallwch fapio data’ch ysgol wedyn. Rhagor o wybodaeth.

Cyfrifo'ch allyriadau wrth deithio i'r ysgol

Defnyddiwch y cyfrifiannell awyr iach i weld faint o effaith mae’ch siwrnai i’r ysgol yn ei gael ar yr amgylchedd.