Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe

Latest Data: Updated 05/07/2024 13:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 No Data 8 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name

Statistics for Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe

Site Name Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe
Site Type Roadside
Easting, Northing 267209, 197675
Latitude, Longitude 51.662122, -3.921301
OS Grid Ref SS6721197685
Address Wychtree Street, Treforys, Abertawe
Site Comments Wychtree St Treforys Abertawe
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Volatile PM10 (mesuriad awr) 28/10/2006 17/12/2015
Osôn 17/10/2000
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Cyfeiriad y Gwynt 17/10/2000 09/06/2017
Ocsid Nitrig 17/10/2000
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 17/10/2000 17/12/2015
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 15/01/2016
Cyflymder y Gwynt 17/10/2000 09/06/2017
Nitrogen deuocsid 17/10/2000
Tymheredd modelu 01/08/2010
Sylffwr deuocsid 17/10/2000 23/09/2010
Carbon Monocsid 17/10/2000 07/04/2010
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) 28/10/2006 17/12/2015
Ocsidau Nitrogen 17/10/2000
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Tymheredd Amgylchol 17/10/2000 09/06/2017
Hydrogen Sylffid 17/10/2000 22/01/2009

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.