Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth

Latest Data: Updated 22/04/2024 04:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM2.5 1 LOW 8 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM10 1 LOW 11 µg/m3 (FIDAS) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth

Site Name Rhondda Glyncoch Rhodfa Garth
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 307858, 192047
Latitude, Longitude 51.619680, -3.332320
OS Grid Ref ST078920
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 26/06/2014 28/01/2023
Cyfeiriad y gwynt modelu 26/06/2014
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 26/06/2014
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 23/10/2023
Tymheredd modelu 26/06/2014
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 26/06/2014 28/01/2023
Cyflymder y gwynt modelu 26/06/2014

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.