Ffordd Casnewydd Caerdydd

Latest Data: Updated 20/07/2024 24:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 7 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)

Statistics for Ffordd Casnewydd Caerdydd

Site Name Ffordd Casnewydd Caerdydd
Site Type Roadside
Easting, Northing 320095, 177520
Latitude, Longitude 51.490960, -3.152305
OS Grid Ref ST201775
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 01/04/2018
Cyflymder y gwynt modelu 01/04/2018
Ocsidau Nitrogen 01/04/2018
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/04/2018
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/04/2018
Ocsid Nitrig 01/04/2018
Tymheredd modelu 01/04/2018

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.