Canolfan Caerdydd

Latest Data: Updated 22/07/2024 07:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 2 LOW 45 µg/m3 8 Hour mean
PM10 1 LOW 6 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 3 µg/m3 (BAM) 24 Hour mean
SO2 1 LOW 1 µg/m3 15 Minute mean
NO2 1 LOW 8 µg/m3 hourly mean
CO No Data 0.0 mg/m3 8 Hour mean
NO No Data 1 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 9 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
SO2 Sylffwr deuocsid
CO Carbon Monocsid
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Canolfan Caerdydd

Site Name Canolfan Caerdydd
Site Type Urban centre
Easting, Northing 318416, 176526
Latitude, Longitude 51.481780, -3.176250
OS Grid Ref ST1841276530
Address Stryd Frederick, Canol y Ddinas, Cathays, Caerdydd
Site Comments Mae'r orsaf fonitro mewn adeilad hunangynhwysol, wedi'i awyru mewn ardal i gerddwyr yn unig. Mae'r ffordd agosaf tua 200 metr i ffwrdd gyda 27,000 o gerbydau yn teithio arni bob dydd, ffordd sy'n profi tagfeydd traffig yn ystod cyfnodau prysuraf y dydd.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Bensen 05/09/2002 10/09/2007
o-Sylen 05/09/2002 10/09/2007
Ethyl Bensen 05/09/2002 10/09/2007
Tolwen 05/09/2002 10/09/2007
1,3-Biwtadïen 05/09/2002 10/09/2007
mp-Sylen 05/09/2002 10/09/2007
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) 12/08/2008 10/09/2020
Ocsid Nitrig 12/05/1992
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 12/08/2008
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) 12/08/2008 10/09/2020
Nitrogen deuocsid 12/05/1992
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) 19/02/2006 10/09/2020
Sylffwr deuocsid 12/05/1992
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 12/05/1992
Ocsidau Nitrogen 12/05/1992
Volatile PM10 (mesuriad awr) 19/02/2006 10/09/2020
Carbon Monocsid 12/05/1992
Tymheredd modelu 01/08/2010
Osôn 12/05/1992

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.