Heol y Castell Caerdydd

Latest Data: Updated 18/05/2024 22:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Heol y Castell Caerdydd

Site Name Heol y Castell Caerdydd
Site Type Roadside
Easting, Northing 318055, 176459
Latitude, Longitude 51.481130, -3.181430
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 20/10/2020
Cyfeiriad y gwynt modelu 20/10/2020
Ocsid Nitrig 20/10/2020
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 20/10/2020
Nitrogen deuocsid 20/10/2020
Tymheredd modelu 20/10/2020
Ocsidau Nitrogen 20/10/2020
Cyflymder y gwynt modelu 20/10/2020

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.