ochr fordd bryn Hafod-yr-ynys

Latest Data: Updated 22/07/2024 06:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 1 LOW 9 µg/m3 hourly mean
NO No Data 18 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 37 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for ochr fordd bryn Hafod-yr-ynys

Site Name ochr fordd bryn Hafod-yr-ynys
Site Type Roadside
Easting, Northing 321670, 198579
Latitude, Longitude 51.680494, -3.134325
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 01/10/2023
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/10/2023
Ocsidau Nitrogen 01/10/2023
Tymheredd modelu 01/10/2023
Ocsid Nitrig 01/10/2023
Cyflymder y gwynt modelu 01/10/2023

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.