Calendar Plot

Dewiswch eich opsiynau isod ac wrth i chi ddewis pob un, bydd yr opsiynau eraill yn eu diweddaru eu hunain. Os oes testun cymorth ar gael ar gyfer pob mewnbwn, cliciwch ar y ddolen "help" ar yr ochr.
Cliciwch ar safle o'ch dewis.
Enw'r Safle

Cliciwch ar safle o'ch dewis. Mae'r offeryn hwn wedi'i gyfyngu i blotio un safle ar y tro.

Cliciwch ar newidyn o'ch dewis.
Newidynnau

Cliciwch ar lygrydd o'ch dewis. Bydd y llygryddion sydd ar gael yn dibynnu ar ddewisiadau'r paramedrau eraill (e.e. ystod safleoedd a dyddiadau a ddewiswyd). Mae'r offeryn wedi'i gyfyngu i blotio un llygrydd ar y tro.

Dewiswch Flwyddyn

Dewiswch flwyddyn i'w dadansoddi. Bydd allbwn yn cael ei ddangos ar gyfer y flwyddyn galendr hon.

Annodi

Dewiswch anodi yn ôl 'Dyddiad' er mwyn ychwanegu diwrnodau'r mis i'r plot calendar. Dewiswch 'Cyflymder a Chyfeiriad y Gwynt', er mwyn ychwanegu saethau sy'n pwyntio yn ôl cyfeiriad y gwynt sy'n gyfartalog yn ôl fector, ac wedi'i addasu yn ôl cyflymder y gwynt. Mae argaeledd modelau data ar gyflymder a chyfeiriad y gwynt gan ragolygon ansawdd aer y DU yn cyfyngu ar y blynyddoedd y mae'n bosibl plotio os yw'r opsiwn hwn yn cael ei ddewis ar gyfer anodi.

Lliwiau

Dewiswch o amrywiaeth o dempledi lliw penodol.