Dadlwytho/Cyflwyno Data

Dadlwytho Data

» Dadlwytho Data - Mynd trwy gyfres o ddewislenni i ofyn am ddata mesuredig ar y sgrn neu ar e-bost

» Dadlwytho 2017 Calendr - Cyfle i lawrlwytho Calendr Tiwb Trylediad Nitrogen Deuocsid sy'n dangos cyfnodau perthnasol

» Dadlwytho 2016 Calendr - Cyfle i lawrlwytho Calendr Tiwb Trylediad Nitrogen Deuocsid sy'n dangos cyfnodau perthnasol

Cyflwyno Data

» Cyflwyno Data - Cyflwyno data monitro anawtomatig i Gronfa Ddata Ansawdd Aer Cymru (angen enw defnyddiwr a chyfrinair).

Dewiswch ranbarth yr Awdurdod Lleol ar gyfer statws cyflwyno data diffusion NO2.