Dull cadarnhau EA

Dull cadarnhau Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer Cyfleuster Monitro Symudol Prince Street

Yn sgil cymaint o ddiddordeb gan y cyhoedd, mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi penderfynu darparu canlyniadau monitro wedi´u cadarnhau o´r orsaf hon yn uniongyrchol i wefan Fforwm Ansawdd Aer Cymru. Bydd y data´n cael ei lanlwytho bob chwarter. Noder bod nodyn ar wahân ar y Gweithdrefnau Dilysu a Chadarnhau Data ar gyfer Cyfleuster Monitro Symudol Prince Street.