Llygryddion SOS

Mae’r llygryddion sydd wedi’u cynnwys yn SOS Aer Cymru wedi’u rhestru isod. Mae’r gyfundrefn enwi llygryddion a’r eirfa a reolir sy’n cael ei defnyddio wedi’u rheoli gan fenter e-Adrodd Ansawdd Aer Ewrop

URL LABEL
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/1 Sylffwr deuocsid yn yr aer
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/5 PM10 mewn erosolau
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/7 Oson yn yr aer
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/8 Nitrogen deuocsid yn yr aer
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/9 Ocsidau nitrogen yn yr aer
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/10 Carbon monocsid yn yr aer
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/38 NO – uned sy’n cael ei hargymell: µg/m3
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/6001 PM2.5 mewn erosolau
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/6400 PM10 anweddol (Wedi’i fesur bob awr)
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/6401 PM10 heb fod yn anweddol (Wedi’i fesur bob awr)
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/6410 PM2.5 anweddol (Wedi’i fesur bob awr)
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/pollutant/6411 PM2.5 heb fod yn anweddol (Wedi’i fesur bob awr)