Wrecsam y Waun

Latest Data: Updated 30/05/2024 11:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 9 µg/m3 (INDIC GRAV) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 2 µg/m3 (Osiris) 24 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean
VOC No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Wrecsam y Waun

Site Name Wrecsam y Waun
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 329318, 338300
Latitude, Longitude 52.937420, -3.053129
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 22/07/2020
Total VoC C5 and above 22/07/2020
Nitrogen deuocsid 22/07/2020
Tymheredd modelu 22/07/2020
Ocsidau Nitrogen 22/07/2020
Cyflymder y gwynt modelu 22/07/2020
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 22/07/2020
Cyfeiriad y gwynt modelu 22/07/2020
Ocsid Nitrig 22/07/2020

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.