Twynyrodyn

Latest Data: Updated 02/07/2019 24:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name

Statistics for Twynyrodyn

Site Name Twynyrodyn
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 305798, 205966
Latitude, Longitude 51.744444, -3.365833
OS Grid Ref SO056058
Address
Site Comments *Near an opencast mine
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Cyflymder y Gwynt 01/01/2005 31/03/2019
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 01/01/2005
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/01/2005
Tymheredd Amgylchol 01/01/2005 31/03/2019
Tymheredd modelu 01/08/2010
Cyfeiriad y Gwynt 01/01/2005 31/03/2019

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.