Parc Lefel Cwm, Abertawe

Latest Data: Updated 19/04/2024 05:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 No Data 8 Hour mean
NO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Parc Lefel Cwm, Abertawe

Site Name Parc Lefel Cwm, Abertawe
Site Type Urban background
Easting, Northing 265910, 195886
Latitude, Longitude 51.645733, -3.939392
OS Grid Ref SS659958
Address *Cwm Level Park., Cwm Level Road, Landore, Abertawe
Site Comments *The site is located within the park itself and is within the compound that houses a 30m meteorological mast. The site is to the southern edge of Cwm Level Park and is bounded by grassland that forms football and cricket pitches.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Tymheredd modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 28/11/2008
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 28/11/2008
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Osôn 28/11/2008
Ocsid Nitrig 28/11/2008

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.