Abertawe Thomas san DOAS

Latest Data: Updated 09/07/2024 10:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 No Data 8 Hour mean
SO2 No Data 15 Minute mean
NO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO2 Nitrogen deuocsid
SO2 Sylffwr deuocsid

Statistics for Abertawe Thomas san DOAS

Site Name Abertawe Thomas san DOAS
Site Type Roadside
Easting, Northing 266192, 193650
Latitude, Longitude 51.625711, -3.934461
OS Grid Ref SS 66192 93650
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Sylffwr deuocsid 04/05/2005
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Bensen 04/05/2005
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 04/05/2005
Tolwen 04/05/2005 02/02/2015
Osôn 04/05/2005
Tymheredd modelu 01/08/2010

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.