ffordd Morfa, Abertawe NOX

Latest Data: Updated 09/07/2024 09:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name

Statistics for ffordd Morfa, Abertawe NOX

Site Name ffordd Morfa, Abertawe NOX
Site Type Roadside
Easting, Northing 265905, 193732
Latitude, Longitude 51.626379, -3.938637
OS Grid Ref SS659637
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Ocsidau Nitrogen 28/07/2017
Tymheredd modelu 28/07/2017
Ocsid Nitrig 28/07/2017
Cyflymder y gwynt modelu 28/07/2017
Nitrogen deuocsid 28/07/2017
Cyfeiriad y gwynt modelu 28/07/2017

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.