ffordd Morfa, Abertawe NOX

Latest Data: Updated 16/04/2024 09:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for ffordd Morfa, Abertawe NOX

Site Name ffordd Morfa, Abertawe NOX
Site Type Roadside
Easting, Northing 265905, 193732
Latitude, Longitude 51.626379, -3.938637
OS Grid Ref SS659637
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 28/07/2017
Cyfeiriad y gwynt modelu 28/07/2017
Ocsidau Nitrogen 28/07/2017
Tymheredd modelu 28/07/2017
Ocsid Nitrig 28/07/2017
Cyflymder y gwynt modelu 28/07/2017

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.