Ochr y ffordd, Abertawe

Latest Data: Updated 23/04/2024 16:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 12 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 5 µg/m3 (BAM) 24 Hour mean
NO2 1 LOW 3 µg/m3 hourly mean
NO No Data 1 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 4 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Ochr y ffordd, Abertawe

Site Name Ochr y ffordd, Abertawe
Site Type Roadside
Easting, Northing 265319, 194451
Latitude, Longitude 51.632696, -3.947374
OS Grid Ref SS6604095409
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Sylffwr deuocsid 20/09/2006 30/09/2007
yn gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 20/09/2006 16/11/2011
Ocsidau Nitrogen 20/09/2006
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 20/09/2006 16/11/2011
Carbon Monocsid 20/09/2006 30/09/2007
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 20/09/2006
Osôn 20/09/2006 30/09/2007
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 20/09/2006 16/11/2011
Ocsid Nitrig 20/09/2006
Tymheredd modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 20/09/2006
dim gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 20/09/2006 16/11/2011
Nitrogen deuocsid 20/09/2006

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.