Llys yr Orsaf Abertawe Stryd Fawr

Latest Data: Updated 19/06/2024 14:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 1 LOW 39 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 119 µg/m3 hourly mean
NO No Data 52 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Llys yr Orsaf Abertawe Stryd Fawr

Site Name Llys yr Orsaf Abertawe Stryd Fawr
Site Type Roadside
Easting, Northing 265705, 193686
Latitude, Longitude 51.625921, -3.941502
OS Grid Ref SS657936
Address
Site Comments Outside Flats. Bus Stop immediately outside site. Close to congestion caused by signal controlled lights and mini roundabouts. Swansea Railway station opposite.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 07/07/2014
Cyfeiriad y gwynt modelu 07/07/2014
Ocsidau Nitrogen 07/07/2014
Tymheredd modelu 07/07/2014
Ocsid Nitrig 07/07/2014
Cyflymder y gwynt modelu 07/07/2014

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.