Broadway Rhondda-Cynon-Taf

Latest Data: Updated 19/06/2024 06:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 No Data hourly mean
NOXasNO2 No Data hourly mean
NO No Data hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Broadway Rhondda-Cynon-Taf

Site Name Broadway Rhondda-Cynon-Taf
Site Type Roadside
Easting, Northing 307842, 189619
Latitude, Longitude 51.597845, -3.331923
OS Grid Ref ST078896
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Ocsidau Nitrogen 01/01/2006
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Carbon Monocsid 01/01/2006 30/09/2006
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/01/2006 30/09/2006
Ocsid Nitrig 01/01/2006
Tymheredd modelu 01/08/2010
Nitrogen deuocsid 01/01/2006
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.