Ysgol Dyffryn, Port Talbot

Latest Data: Updated 23/04/2024 17:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM2.5 2 LOW 12 µg/m3 (BAM) 24 Hour mean
PM10 1 LOW 11 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Ysgol Dyffryn, Port Talbot

Site Name Ysgol Dyffryn, Port Talbot
Site Type Urban background
Easting, Northing 278742, 187405
Latitude, Longitude 51.572433, -3.751092
OS Grid Ref
Address Margam, Port Talbot
Site Comments ** The monitoring station is within a self-contained, air-conditioned housing.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Tymheredd modelu 01/08/2010
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 16/07/2007 20/01/2021
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 16/07/2007 20/01/2021
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 16/07/2007
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 20/05/2022

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.