Port Talbot Margam

Latest Data: Updated 20/06/2024 02:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 2 LOW 21 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
O3 2 LOW 63 µg/m3 8 Hour mean
PM2.5 1 LOW 7 µg/m3 (BAM) 24 Hour mean
SO2 1 LOW 1 µg/m3 15 Minute mean
NO2 1 LOW 6 µg/m3 hourly mean
CO No Data 0.2 mg/m3 8 Hour mean
NO No Data 0 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 7 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
SO2 Sylffwr deuocsid
CO Carbon Monocsid
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Port Talbot Margam

Site Name Port Talbot Margam
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 277406, 188719
Latitude, Longitude 51.583950, -3.770822
OS Grid Ref SS774887
Address Margam, Port Talbot
Site Comments ** The monitoring station is within a self-contained, air-conditioned housing.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) 19/10/2007 31/12/2007
Mesur Daily PM2.5 (heb eu cywiro) 19/10/2007 31/12/2007
Tymheredd modelu 01/08/2010
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) 23/04/2008 22/01/2020
Sylffwr deuocsid 24/07/2007
Glawiad 01/12/2014 12/11/2015
Mesur Daily PM10 (heb eu cywiro) 19/02/2010
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) 24/07/2007 08/01/2021
Ocsidau Nitrogen 24/07/2007
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 24/07/2007
Cyfeiriad y Gwynt 01/06/2012
Carbon Monocsid 24/07/2007
Mesur Daily PM2.5 (heb eu cywiro) 01/01/2008 18/02/2010
Volatile PM10 (mesuriad awr) 24/07/2007 08/01/2021
Osôn 24/07/2007
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Cyflymder y Gwynt 01/06/2012
Ocsid Nitrig 24/07/2007
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) 23/04/2008 22/01/2020
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 23/04/2008
lleithder cymharol 01/12/2014
Gronynnau < 2.5um (mesuriad dyddiol) 01/01/2008 18/02/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad dyddiol) 19/02/2010
Nitrogen deuocsid 24/07/2007

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.