Stryd y Tywysog 2 Port Talbot

Latest Data: Updated 19/06/2024 21:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 No Data 24 Hour mean
PM2.5 No Data 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Stryd y Tywysog 2 Port Talbot

Site Name Stryd y Tywysog 2 Port Talbot
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 277696, 188234
Latitude, Longitude 51.579656, -3.766465
OS Grid Ref SS776882
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y Gwynt 01/03/2023
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) 17/03/2014 21/02/2022
Cyflymder y gwynt modelu 17/03/2014
Cyflymder y Gwynt 01/03/2023
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) 17/03/2014 21/02/2022
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 17/03/2014
Cyfeiriad y gwynt modelu 17/03/2014
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) 17/03/2014 21/02/2022
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 17/03/2014
Tymheredd Amgylchol 01/03/2023
Volatile PM10 (mesuriad awr) 17/03/2014 21/02/2022
Tymheredd modelu 17/03/2014

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.