Stryd y Tywysog 2 Port Talbot

Latest Data: Updated 23/04/2024 18:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 2 LOW 18 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 8 µg/m3 (BAM) 24 Hour mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Stryd y Tywysog 2 Port Talbot

Site Name Stryd y Tywysog 2 Port Talbot
Site Type Urban industrial
Easting, Northing 277696, 188234
Latitude, Longitude 51.579656, -3.766465
OS Grid Ref SS776882
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 07/03/2014
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 07/03/2014 21/02/2022
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 07/03/2014
Tymheredd Amgylchol 01/03/2023
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) 07/03/2014 21/02/2022
Tymheredd modelu 07/03/2014
Cyfeiriad y Gwynt 01/03/2023
dim gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 07/03/2014 21/02/2022
Cyflymder y gwynt modelu 07/03/2014
Cyflymder y Gwynt 01/03/2023
yn gyfnewidiol PM2.5 (mesuriad awr) 07/03/2014 21/02/2022
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 07/03/2014

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.