Cyffordd M4 Casnewydd 25

Latest Data: Updated 23/04/2024 18:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 2 LOW 60 µg/m3 8 Hour mean
NO2 1 LOW 11 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 19 µg/m3 hourly mean
NO No Data 5 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Cyffordd M4 Casnewydd 25

Site Name Cyffordd M4 Casnewydd 25
Site Type Roadside
Easting, Northing 332688, 189607
Latitude, Longitude 51.601262, -2.973273
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 15/06/2012
Tymheredd modelu 15/06/2012
Ocsidau Nitrogen 15/06/2012
Cyflymder y gwynt modelu 15/06/2012
Osôn 15/06/2012
Cyfeiriad y gwynt modelu 15/06/2012
Ocsid Nitrig 15/06/2012
Carbon Ddu 15/06/2012 31/10/2012

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.