Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd

Latest Data: Updated 22/07/2024 07:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM2.5 1 LOW 3 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM10 1 LOW 6 µg/m3 (FIDAS) 24 Hour mean
NO2 1 LOW 4 µg/m3 hourly mean
NO No Data 1 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 5 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd

Site Name Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd
Site Type Urban background
Easting, Northing 332410, 189604
Latitude, Longitude 51.601203, -2.977281
OS Grid Ref ST3249989569
Address Ysgol Gyfun Sant Julians, Heather Road, Casnewydd, Gwent, NP19 7J2
Site Comments Mae'r safle hwn ar dir Ysgol Gyfun Sant Julians. Mae traffordd yr M4 60m i'r gogledd-ddwyrain.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Tymheredd modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 12/12/2008
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) 12/12/2008 15/08/2017
Ocsid Nitrig 14/01/2003
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Tymheredd Amgylchol 14/01/2003 16/07/2008
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) 12/12/2008 15/08/2017
Nitrogen deuocsid 14/01/2003
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) 28/09/2006 15/08/2017
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 14/01/2003
Ocsidau Nitrogen 14/01/2003
Volatile PM10 (mesuriad awr) 28/09/2006 15/08/2017

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.