Casgwent A48

Latest Data: Updated 22/07/2024 06:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 9 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
PM2.5 1 LOW 3 µg/m3 (BAM) 24 Hour mean
NO2 1 LOW 12 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 20 µg/m3 hourly mean
NO No Data 5 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)
PM25 Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr)

Statistics for Casgwent A48

Site Name Casgwent A48
Site Type Roadside
Easting, Northing 353126, 193473
Latitude, Longitude 51.638094, -2.678731
OS Grid Ref ST531934
Address Harwick Hill, Cas-gwent, Sir Fynwy
Site Comments Lleolir ar lethr ar yr A48 er mwyn asesu materion ansawdd aer sy'n gysylltiedig â thraffig yn yr ardal
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) 08/02/2010 09/08/2018
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 03/09/2004
Nitrogen deuocsid 03/09/2004
Volatile PM10 (mesuriad awr) 08/02/2010 09/08/2018
Tymheredd modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 03/09/2004
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) 09/02/2010 09/08/2018
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 09/02/2010
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) 09/02/2010 09/08/2018
Ocsid Nitrig 03/09/2004

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.