Ffordd Nantgarw

Latest Data: Updated 20/06/2024 20:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
NO2 1 LOW 23 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 36 µg/m3 hourly mean
NO No Data 9 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Ffordd Nantgarw

Site Name Ffordd Nantgarw
Site Type Roadside
Easting, Northing 314744, 186997
Latitude, Longitude 51.575370, -3.231658
OS Grid Ref ST147869
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Ocsidau Nitrogen 11/10/2011
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/09/2011
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 01/09/2011 24/01/2015
Ocsid Nitrig 11/10/2011
Tymheredd modelu 01/09/2011
Nitrogen deuocsid 11/10/2011
Cyflymder y gwynt modelu 01/09/2011

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.