ochr y ffordd Hafod-yr-ynys

ochr y ffordd Hafod-yr-ynys closed on 15/09/2023

You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.

For more information on this monitoring data please contact this local authority.

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

ochr y ffordd Hafod-yr-ynys closed on 15/09/2023

You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.

Statistics for ochr y ffordd Hafod-yr-ynys

Site Name ochr y ffordd Hafod-yr-ynys
Site Type Kerbside
Easting, Northing 321727, 198588
Latitude, Longitude 51.680579, -3.133508
OS Grid Ref ST217985
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyflymder y gwynt modelu 01/10/2011 15/09/2023
Nitrogen deuocsid 01/10/2011 15/09/2023
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/10/2011 15/09/2023
Ocsidau Nitrogen 01/10/2011 15/09/2023
Tymheredd modelu 01/10/2011 15/09/2023
Ocsid Nitrig 01/10/2011 15/09/2023

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.