Stryd Gwyn Caerffili

Latest Data: Updated 22/07/2024 04:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 9 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
NO2 1 LOW 2 µg/m3 hourly mean
NO No Data 2 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 5 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)

Statistics for Stryd Gwyn Caerffili

Site Name Stryd Gwyn Caerffili
Site Type Roadside
Easting, Northing 315682, 186825
Latitude, Longitude 51.573962, -3.218084
OS Grid Ref
Address ** Junction White St. and Windsor St.
Site Comments ** formerly - Caerphilly Windsor Street
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 19/11/2007
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 19/11/2007
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 19/11/2007
Ocsid Nitrig 19/11/2007
Tymheredd modelu 01/08/2010

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.