Pen-y-Bont Stryd Parc

Latest Data: Updated 22/07/2024 08:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
PM10 1 LOW 5 µg/m3 (Ref.eq) 24 Hour mean
NO2 1 LOW 12 µg/m3 hourly mean
NO No Data 18 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 40 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen
GE10 Gronynnau < 10um (mesuriad awr)

Statistics for Pen-y-Bont Stryd Parc

Site Name Pen-y-Bont Stryd Parc
Site Type Roadside
Easting, Northing 290040, 179704
Latitude, Longitude 51.505534, -3.585733
OS Grid Ref
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 21/12/2020
Ocsid Nitrig 21/12/2020
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 21/12/2020
Nitrogen deuocsid 21/12/2020
Tymheredd modelu 21/12/2020
Ocsidau Nitrogen 21/12/2020
Cyflymder y gwynt modelu 21/12/2020
Osôn 21/12/2020

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.