Ynys Môn Penhesgyn 3

Ynys Môn Penhesgyn 3 closed on 03/04/2022

You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.

For more information on this monitoring data please contact this local authority.

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Ynys Môn Penhesgyn 3 closed on 03/04/2022

You can still view any information available using the Site Information tab, or find data in the Data section.

Statistics for Ynys Môn Penhesgyn 3

Site Name Ynys Môn Penhesgyn 3
Site Type Rural
Easting, Northing 253332, 374287
Latitude, Longitude 53.245280, -4.199496
OS Grid Ref SH533743
Address
Site Comments
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Cyfeiriad y gwynt modelu 13/11/2017 03/04/2022
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) 13/11/2017 03/04/2022
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) 13/11/2017 03/04/2022
Tymheredd modelu 13/11/2017 03/04/2022
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) 13/11/2017 03/04/2022
Cyflymder y gwynt modelu 13/11/2017 03/04/2022
Gronyn mewn Daliant Cyflawn 13/11/2017 03/04/2022

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.