Bryn Aston

Latest Data: Updated 22/07/2024 07:00 GMT

Paramedr Mynega Band Crynodiad Cyfnod
O3 2 LOW 46 µg/m3 8 Hour mean
NO2 1 LOW 1 µg/m3 hourly mean
NO No Data 0 µg/m3 hourly mean
NOXasNO2 No Data 2 µg/m3 hourly mean

Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.

Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .

Lawrlwythwch ddata ar ffurf csv

Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.

View last:

 

Parameter Parameter Name
O3 Osôn
NO Ocsid Nitrig
NO2 Nitrogen deuocsid
NOXasNO2 Ocsidau Nitrogen

Statistics for Bryn Aston

Site Name Bryn Aston
Site Type Rural
Easting, Northing 329899, 290053
Latitude, Longitude 52.503850, -3.034178
OS Grid Ref
Address Aston Hill, ger Bishops Castle, Powys
Site Comments Mae'r orsaf fonitro o fewn adeilad hunangynhwysol, sy'n cael ei awyru, mewn cae ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Y ffordd agosaf yw ffordd mynediad yn unig o adeiladau fferm cyfagos sydd tua 400 metr o'r orsaf fonitro.
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru
Paramedr Dyddiad cychwyn Date Ended
Nitrogen deuocsid 21/10/2003
Cyflymder y gwynt modelu 01/08/2010
Ocsidau Nitrogen 21/10/2003
Cyfeiriad y gwynt modelu 01/08/2010
Osôn 26/06/1986
Ocsid Nitrig 21/10/2003
Tymheredd modelu 01/08/2010

Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.

  • Monitoring Site Photo

  • Gweld y Gogledd

  • Gweld y Dwyrain

  • Gweld y De

  • Gweld y Gorllewin

Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.

Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.