Cwestiwn Cwis

Cwestiwn (1 o 5)
Ar ddiwrnod gwyntog, pam mae lefelau llygredd aer yn debygol o fod yn isel?
Dewiswch eich ateb